SK

O PROJEKTE

Cieľom medzinárodného projektu LIFE-Boat 4 Sturgeon je zachrániť pred vyhynutím posledné štyri druhy jeseterov v povodí Dunaja. V období rokov 2022 – 2030 budú partneri projektu implementovať šesť ochranných opatrení na záchranu druhov jeseter ruský, jeseter malý, jeseter hviezdnatý a vyza veľká.

Partnermi projektu sú Univerzita prírodných zdrojov a biologických vied, Viedeň (hlavný partner), Rakúske federálne ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva, regiónov a vodného manažmentu, Viadonau, Mesto Viedeň, WWF Rumunsko, WWF Ukrajina, WWF Bulharsko, Revivo, MATE a Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV. Väčšinu finančných prostriedkov poskytuje EÚ prostredníctvom programu LIFE.

Sledujte nás na:

S prispením programu LIFE Európskej únie

Full Steam Ahead – Join us to save the sturgeons in the Danube!

CIELE
PROJEKTU

Jesetery sú najohrozenejšou živočíšnou čeľaďou na svete. V povodí Dunaja už vyhynuli dva zo šiestich druhov jeseterov, ktoré tu pôvodne žili. Zvyšné druhy sú v Červenom zozname IUCN (Medzinárodná únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov) stále klasifikované ako ohrozené a kriticky ohrozené. Cieľom tohto projektu je vytvoriť živú génovú banku pre zostávajúce štyri druhy jeseterov v povodí Dunaja a posilniť populáciu voľne žijúcich rýb zavedením mladých rýb z projektových liahní do biotopu.

NAHLÁSENIE
ÚLOVKU

Aby sme nazbierali čo najviac informácií, prosíme o pomoc všetkých rybárov! Ak chytíte v povodí Dunaja jesetera a máte možnosť ho na krátky čas bezpečne zadržať vo vode, ihneď kontaktujte projektový tím a dohodnite sa na ďalšom postupe.

Ak bezpečné uchovanie rýb nie je možné, postupujte nasledovne:

  1. Ryby zmerajte a odfoťte

  2. Skontrolujte, či má ryba farebné značky na spodnej časti ňufáka vedľa fúzikov

  3. Poznamenajte si čas a miesto, ako aj akékoľvek anomálie

  4. Údaje pošlite projektovému tímu prostredníctvom e-mailu alebo správy (WhatsApp/Signal/textová správa) na číslo +43 650 4507428

OPATRENIA

MÍĽNIKY
PROJEKTU

Míľniky, ktoré projektový tím doteraz dosiahol:

Project gallery

Project manager Thomas Friedrich and Heidrun Eichhorn at the Danube Day 2023.
© Nationalpark Donau-Auen, Kovacs
Stocked sterlets in the Danube © BOKU
Sterlet © Christian Fürthner
Russian sturgeon © Christian Fürthner
Sterlets © Christian Fürthner
Beluga sturgeon © Clemens Ratschan
Beluga sturgeon © Clemens Ratschan
Monitoring in the Danube © Kristof Reuther
Visualisation of the floating hatchery in the Danube in Vienna © Spranger
Visualisation of the floating hatchery in the Danube in Vienna © Spranger
Previous slide
Next slide

Language